باشگاه استقلال قسط اول مطالبات میلیچ پرداخت شد

 قسمت اول از مطالبات هرویه میلیچ مدافع تیم استقلال مروز از طریق امور مالی باشگاه استقلال به حسابی که از سوی او معرفی شده واریز گردید.

این حساب در یکی از بانکهای اروپایی است و مبلغ مزبور پس از طی تشریفات بانکی در حساب میلیچ خواهد نشست.

این نخستین قسمت از مطالبات میلیچ است و مابقی مطالبات وی نیز با همین روش پرداخت می گردد.

تا کنون باشگاه استقلال دو قسط از مطالبات دیاباته را به حساب وی واریز کرده است.