توصیه جمهوری اسلامی به رئیسی: نه آیت‌الله، نه دکتر؛ خادم جمهور باشید!

دوباره آن راه را نروید. حضرات بزرگوار نگذارند کسی با این سویه رفتاری خود را به آنان برساند. اگر دهان متملقان را باید خاک پاشید، راه رسیدن به روی بازیگران با مفاهیم مقدس را هم باید دیوار کرد. تریبون‌ها را باید برداشت از جلوی دهان‌هایی که چنین دست در خرمن مفاهیم معرفتی می‌زنند. قلم‌ها را باید گرفت از دست‌هایی که پندارهایی چنین را کلمه شمار می‌کنند.

می‌دانیم همه‌مان که همه باید فدایی مکتب انتظار باشیم. باید نه در زبان که در عمل سرباز پا به رکاب صاحب‌الامر باشیم. باید تیرها، را طعنه‌ها را، زخم‌ها را، به جان بخریم نه این که خود با گفتار و رفتار، تیر و تیغ شویم و بسترساز طعنه‌هایی که به صورت انبوه در فضای مجازی تولید می‌شود.

مراقب کلمات باشیم و آقای رئیسی هم مراقب مدح‌گویان قدیم و جدید باشد که همان بلا را بر سر او نیاورند که بر سر دیگران آوردند. آقای رئیسی به گفته خودشان باید خادمِ جمهور باشند و کارگزار امین جمهوری اسلامی پس می‌توان این خواسته را تصریح کرد که راه بر متملقان و کاسبانِ کلمات ببندند نه آیت‌الله، نه دکتر که سیدابراهیم رئیسی باشند، خادمِ جمهور! شان خدمت به جمهوری که ۲۴۰ هزار شهید داده است، از هر عنوانی بالاتر است.

به نقل از سایت خبری دنیای اقتصاد