دخترانی که در فضای زنای محارم هستند! / نگاهی متفاوت به گریز از خانه دختران !

 این روزها آسیب های اجتماعی در حال شکل گیری جدیدی هستند و در حال به روز رسانی کردن خود هستند. اکثرا گسترده تر و آسیب ها وسعت بیشتری را به خود اختصاص می دهند و با آمدن کرونا این معضلات بیشتر هم شده است . یکی از آسیب های اجتماعی گریز دختران از خانه پدرانشان است. از گذشته بوده ، این روزها هم این گریز ها ادامه دارد، تنها دلایل بیشتری به آنها اضافه شده است و در نبود قانون های حمایتی به خصوص برای کودکان، این آسیب های خانگی بیشتر شده است . آزار کودکان در چهار دیواری خانه پدری ، جایی که باید امن باشد اما نیست. یکی از راه های نجاتی که کودکان و نوجوانان در نبود قانون های حمایتی برای حفاظت از خود انتخاب می کنند فرار از خانه است، راهی که مدیر عامل موسسه نور سپید هدایت نام آن را گریز از خانه می گذارد.

سپیده علیزاده مدیرعامل موسسه نور سپید هدایت درباره این مسئله که امروز فرار زنان از خانه چه شکلی به خود گرفته است مطرح کرد: این موضوع همیشه وجود داشته و اینگونه نیست که بگوییم شکل جدیدی گرفته است چراکه درد ها و مشکلات امروز همان درد ها و رنج های گذشته است.

گریز دختران از خانه

وی ادامه داد: بهتر است به جای فرار از کلمه گریز استفاده کنیم چراکه وقتی ما از کلمه فرار استفاده می کنیم این تصویر در ذهن متصور می شود که آن دختر، خانواده خوبی داشته یا اینکه مشکل اخلاقی ای داشته بنابراین ترجیح داده است که در خانه نماند اما واقعا قصه بیشتر این دختران گریز از درد ها و رنج های خانه است.

بازگشت غیر ممکن دختران به خانه

علیزاده تاکید کرد: زمانی که زندگی این دختران را واکاوی کنید به این مسئله پی خواهید برد که گریز از خانه فقط یکی از انتخاب های آن فرد برای تغییر وضع موجود است کمااینکه تاکنون مراجعین زیادی داشته ام که خانواده هایشان معتاد بوده اند بنابراین حتی اگر آن فرد تصمیم بگیرد که مصرف مواد مخدر را ترک کند باز به دلیل شرایط نامناسب خانه نمی تواند به آن محیط برگردد.

فرار از فشارهای روحی در چهاردیواری خانه پدری

مدیرعامل موسسه نور سپید هدایت اضافه کرد: دختری که از طریق محارم خود مورد تعرض قرار گرفته به دلیل اینکه دیگر در خانه احساس امنیت نمی کند راهی جز گریز از منزل ندارد فلذا بسیاری از این مسائل، حاصل فشارهایی است که در خانه به جسم، جان و روح یک دختر وارد می شود.

نیاز به خلا زدایی قوانین حمایت از کودکان

این  روانشناس  با بیان اینکه قوانین حمایت از حقوق کودکان در کشور نیاز به بازبینی و خلا زدایی دارند تصریح کرد: سالهاست که مشکلات کودکانی که در خانه ای پر آسیب رشد می کنند،دیده نشده است. کودک دارای والدین آسیب دیده با احتمال بیشتری در آینده به فرد آسیب دیده اجتماعی تبدیل خواهد شد فلذا وقتی برای زندگی بهتر یک کودک کاری انجام نشود احتمال بزهکار شدن او در آینده افزایش می یابد. بهتر است از ابتدا جلو چرخه آسیب گرفته شود.

آزار مادر بر وجود کودکان بی شناسنامه اش

علیزاده تشریح کرد: مدتی پیش به خانه مادری ۲۱ ساله مراجعه کردم که بیسواد و دارای ۵ فرزند بود این در حالی است که فضای فیزیکی خانه نامناسب و پرخطر بود. آن زن برای ادب کردن کودکانش آنها را دائم کتک می زد و بچه ها حال و روز مناسبی از نظر روحی و جسمی نداشتند این کودکان نیاز به حمایت ویژه دارند ولی دیده نمی شوند و به حقوق و وضعیت شان رسیدگی نمی شود، بماند که هیچکدام از اعضای این خانواده حتی شناسنامه هم نداشتند.

برای حقوق کودکان داد بزنید

مدیرعامل موسسه نور سپید هدایت در پایان در خواست کرد: امروز شما رسانه ها باید دائم درباره حقوق کودکان داد بزنید چراکه قوانین مربوط به کودکان سالهاست که نیاز به بازبینی دارد بنابراین باید خلاء های قانونی مربوط به حقوق کودکان پر شوند تا دیگر شاهد کودکانی نباشیم که به دلیل خشونت و رفتار نامناسب مجبور به گریز از منزل شوند . امروزه هم کودکان و هم مردم در خصوص حق و حقوق کودکان اطلاعات مناسبی ندارند.