سردار آزمون حقوق دو ماه خود را بخاطر کرونا بخشید

 بعد از شیوع ویروس کرونا که باعث شد اغلب تمرینات تیم‌های ورزشی در دنیا لغو شود، خیلی از بازیکنان هم تصمیم گرفتند به تنهایی و در خانه بمانند و آمادگی بدنی خود را حفظ کنند. نمونه‌اش سردار  آزمون که در روسیه مانده و تمرینات اختصاصی خود را دنبال می‌کند تا بعد از آغاز دوباره بازی‌ها بتواند با آمادگی کامل در ترکیب زنیت قرار بگیرد و دوباره برای این تیم گل‌های سرنوشت‌سازی بزند.

سردار البته همراه با سایر بازیکنان زنیت، یک کار مهم نیز انجام داده، او و بازیکنان زنیت تصمیم گرفتند دو ماه از دستمزد خود را به باشگاه ببخشند و تخفیف بدهند تا هزینه مقابله با شیوع ویروس کرونا شود.

این تصمیم که در برخی از باشگاه‌های بزرگ دنیا نیز اتخاذ شده، یکی از کارهای زیبایی است که ظرف روزهای گذشته انجام شده و حالا سردار آزمون و بازیکنان زنیت آن را در دستور کارشان قرار داده‌اند.