نتایج یک نظرسنجی: روزنامه‌نگاران زن پس از شیوع کرونا امنیت روانی کمتری دارند

 فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)، نتایج بررسی داده‌های آخرین نظرسنجی خود را با تاکید بر جنسیت روزنامه‌نگاران شرکت کننده منتشر کرد.

نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد علی‌رغم تاثیرهای مشابه شرایط شیوع کرونا بر وضعیت شغلی روزنامه‌نگاران زن و مرد، زنان به نسبت مردان اضطراب بیشتری دارند و نسبت به شرایط شغلی خود از امنیت روانی کمتری برخوردارند.

فدراسیون در مورد تاثیرهای این اضطراب بر زندگی زنان روزنامه‌نگار در شرایط بحرانی حاضر ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است طی ماه جاری وبینارهای دیگری را برای جمع آوری تجربیات زنان کارگر در سراسر جهان برگزار خواهد کرد.

در این نظرسنجی هزار و ۳۰۸ روزنامه‌نگار از ۷۷ کشور جهان شرکت کرده‌اند که ۴۲ درصد آن‌ها زن بوده‌اند.