نیاز هشت میلیون و پانصد هزار تومانی خانواده ها برای گذران یک زندگی معمولی/ جوانان چگونه ازدواج کنند؟

بهنام مرادی کارشناس اقتصادی درباره این مسئله که یک جوان با پایه حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی چند وقت باید کار کند و  پس انداز کنار بگذارد تا بتواند نخستین نیازهای زندگی اش را تامین کند بیان کرد: ابتدا نیاز است که در این خصوص صحبت کنیم که ارزش تولید کار و بهای ارزش افزوده ای که منابع انسانی در کشور ما تولید می کنند بسیار کم است. باید این مسئله را مسئولان پاسخ بدهند که چطور در کشورهای دیگر بهای ارزش تولیدی که از منابع انسانی تولید می شود، ارزش دارد و با قیمت مناسبی خریداری می شود؟

دولتی بودن عامل بحران های اقتصادی

وی ادامه داد: البته در برنامه توسعه هفتم به این موضوع رسیدگی شد و دولت نیز قوانینی تصویب کرده است اما حقیقت این است که تا مادامی که تمام ظرفیت خریدن پایدار منابع انسانی با دولت باشد و هیچ ضمانتی در خصوص حمایت بخش خصوصی وجود نداشته باشد ما با بحران های اقتصادی روبرو خواهیم بود.

هر خانواده ماهانه باید هشت میلیون و پانصد هزینه کند

مرادی با بیان اینکه امروز حداقل حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و بسیاری از افراد با همین حداقل زندگی می کنند تصریح کرد: امروز رقمی که برای هزینه های یک خانواده سه نفره باید صرف شود چیزی حدود ۷ الی ۸ میلیون ۵۰۰ هزار تومان است که دولت نیز به این عدد رسیده است.

این کارشناس اقتصادی خطرنشان کرد: فاصله زیادی تا کیفیت لازم برای آغاز زندگی داریم فلذا تا زمانی که اتصال سرمایه های سرگردان کشور و مسیر سرمایه گذاران را سهل نکنیم مشکلات باقی خواهند ماند البته تحریم ها فشار زیادی به ما وارد کردند اما نباید فراموش کنیم که دیپلماسی خاورمیانه ما در حوزه اقتصادی بسیار ضعیف بوده است و فرصت های زیادی را در اراتباط با کشورهای همسایه خود از دست می دهیم چراکه آنها بهترین بستر برای فروش ارزش های افزوده ما بوده است.

بحران امنیت به دلیل پایین بودن دستمزد

او در پاسخ به این سوال که حداقل حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان چه تاثیرات منفی در زندگی افراد بجای خواهد گذاشت گفت: نخستین بحران بزرگی که در این زمینه رخ می دهد این است که ما کیفیت خدمات درمانی، آموزشی و از همه مهم تر امنیت خود را از دست خواهیم داد.

خانواده ها تنها یک سوم نیازهایشان برطرف می شود

مرادی در پایان با بیان اینکه سلامت جامعه از نظر روانی و جسمی در خطر است تصریح کرد: امروز خانواده ها مجبور به حذف هزینه های سلامت و آموزش هستند که این مسئله عواقب و پیامد های جبران ناپذیری دارد چرا که اگر مبنا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد یک خانواده تنها می تواند یک سوم نیاز های خود را تامین کند.